Style Selector

Reset Style
Choose Your Layout Style
Image Processing
Menu Position
Top Widgetized Area
Color Skin
 • Blue
 • Pink
 • Green
 • Violet
 • Violet
 • Violet
 • Violet
 • Violet
 • Violet
 • Violet
Background Image
 • Image 1
 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
Background Pattern
 • Pattern 1
 • Pattern 2
 • Pattern 3
 • Pattern 4
 • Pattern 5
 • Pattern 6
 • Pattern 7
 • Pattern 8
Background Color
 • Color 1
 • Color 2
 • Color 3
 • Color 4
 • Color 5
 • Color 6
 • Color 7
 • Color 8

Библиотека

Вы сейчас здесь:

Законы Украины

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 2. Закон України «Про питну воду і питне водопостачання»
 3. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
 4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
 5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 7. Закон України «Про екологічну експертизу»
 8. Закон України «Про екологічну експертизу»
 9. Закон України «Про відходи»
 10. Закон України «Про захист рослин»
 11. Закон України «Про рослинний світ»
 12. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження»
 13. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
 14. Закон України «Про тваринний світ»
 15. Закон України «Про охорону земель»
 16. Закон України «Про екологічний аудит»
 17. Закон України «Про екологічну мережу України»
 18. Закон України «Про Червону книгу України»
 19. Закон України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»»
 20. Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
 21. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»
 22. Закон України «Про основи містобудування»
 23. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
 24. Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
 25. Закон України «Про захист конституційних прав громадян на землю»
 26. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
 27. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
 28. Закон України «Про металобрухт»
 29. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 30. Закон України «Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням»
 31. Закон України «Про хімічні джерела струму»
 32. Закон України «Про морські порти України»
 33. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 34. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 35. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 36. Закон України «Про державну статистику»

Постановления Кабинета Министров Украины

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. N 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1139 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. N 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
 8. Постанова Міністерства охорони здоров’я від 04 червня 2010 р. N 212 «Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 595-р «Про прискорення виконання заходів щодо поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 966 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. N 559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи»
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля»

Приказы отраслевых министерств, установ, ведомств по вопросам экологии

 1. НАКАЗ Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 N 4 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах»
 2. Наказ Мінприроди України N 7 від 10.02.95 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»
 3. НАКАЗ Мінприроди України N 12 від 14.01.99 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»
 4. НАКАЗ Мінприроди України від 24.01.2008 N 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»
 5. Наказ МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»
 6. НАКАЗ Мінприроди України N 36 від 18.05.95 «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища»
 7. НАКАЗ Мінприроди України N 41 від 17.02.99 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»
 8. НАКАЗ Мінприроди України від 06.02.2009 N 52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»
 9. НАКАЗ Мінприроди України N 104 від 14.03.2002 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір»
 10. НАКАЗ Мінприроди України від 09.03.2006 N 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»
 11. НАКАЗ Мінприроди України N 116 від 15.12.94 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»
 12. НАКАЗ Мінприроди України N 177 від 10.05.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»
 13. НАКАЗ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»
 14. НАКАЗ Државного комітету статистики України від 30.04.2004 N 252 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря»»
 15. НАКАЗ Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 N 262 «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення»
 16. НАКАЗ Мінприроди України від 26.07.2011 № 262 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування»
 17. НАКАЗ Мінприроди України від 05.07.2004 N 264 «Про затвердження Інструкції з оформлення Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення»
 18. НАКАЗ Мінприроди України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»
 19. НАКАЗ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»
 20. НАКАЗ Мінприроди України від 07.07.2008 N 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»
 21. НАКАЗ Мінприроди України від 15.09.2004 N 353 «Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів»
 22. НАКАЗ Мінприроди України від 20.07.2009 N 389 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»
 23. НАКАЗ Државного комітету статистики України від 20.10.2008 N 396 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна)»
 24. НАКАЗ Мінприроди України від 04.11.2011 № 433 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»
 25. НАКАЗ Мінприроди України від 04.11.2011 № 434 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»
 26. НАКАЗ Мінприроди України від 10.09.2008 N 464 «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»
 27. НАКАЗ Мінприроди України від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»
 28. НАКАЗ Државного комітету статистики України від 24.10.2006 N 494 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища»
 29. НАКАЗ Мінприроди України від 22.10.2008 N 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»
 30. НАКАЗ Мінприроди України від 10.12.2008 N 639 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
 31. НАКАЗ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2008 N 795 «Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі»
 32. НАКАЗ Мінприроди України від 18.12.2003 № 168 «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля»

Государственные строительные нормы